Mingguan

AKTIFITAS MINGGUAN

HARI

WAKTU

JENIS KEGIATAN

TEMPAT

KAMIS

18.15-19.00 Pembacaan Yasin/ Tahlil Masjid
20.00-21.00 Marhabanan/ Berzanjian Masjid

JUM’AT

13.00-13.30 Pembacaan Rotibul Hadad Masjid
16.00-16.30 Ziarah Makom Makbaroh
20.00-21.20 Latihan Pidato Kelas

SABTU

05.00-05.30 Muhadatsah Asrama
20.00-21.20 Pengajian bersama Pengasuh Masjid

MINGGU

05.00-05.30 Muhadatsah Asrama
05.30-06.30 Lari Pagi/ Senam Sekitar PPDM
06.30-07.30 Kebersihan Kamar & PPDM Semua PPDM