Kelas Awal

No Mata Pelajaran Kitab/Rujukan
1 Fiqih Durusul Fiqhiyah
2 Tauhid Aqaid Diniyah
3 Akhlaq Alala
4 Hadits Modul Terprogram
5 Khat Modul Terprogram
6 Mahfudot Modul Terprogram
7 Muthalaah Modul Terprogram
8 Insya Modul Terprogram
9 Imla Modul Terprogram
10 Dictation & Conposation Modul Terprogram
11 Conversation Modul Terprogram
12 Grammar Modul Terprogram